Vài phương pháp điều trị thúc trong hoang dã tay ba

तस्वीर का शीर्षक ,

Vài phương pháp điều trị thúc trong hoang dã tay ba, Chết mẹ tao chưa học bài… Tao cũng vậy… Ê mày học chưa? Học đâu… mới kiểm tra tuần trước mà trời!!!.