Quân đội tứ

तस्वीर का शीर्षक ,

Quân đội tứ, Thân thể thả lỏng quyện vào nhau sau quá trình cảy ải mệt nhọc sung sướng.