Hứng tình, đồ ướt

तस्वीर का शीर्षक ,

Hứng tình, đồ ướt, Đến trước đèn đỏ chiếc xe vẫn không hề chậm lại… Vì đèn giao thông tự động chuyển xanh một cách khó hiểu.