Đại Học Hoan Lạc Với Hãy Trao Đổi Cô Gái

तस्वीर का शीर्षक ,

Đại Học Hoan Lạc Với Hãy Trao Đổi Cô Gái, Thế Phong và Thế Minh đứng dậy chào tạm biệt bác sĩ rồi đến giường bệnh thăm ba mình, sau đó hai người để Thiên Hương ở lại chăm sóc và sắp xếp thủ tục xuất viện cho ba.