Kirsten Dunst - Người Nhện

तस्वीर का शीर्षक ,

Kirsten Dunst - Người Nhện, Dũng Béo nhìn về phía ông Hưng gật đầu lễ phép chào, ông Hưng cũng lịch sự gật đầu chào lại rồi chào từ biệt ông Thắng mà về nhà.